Malin Roca Ahlgren

Malin Roca Ahlgren

Om skrivande i vardagen, manusarbete och utgivning

Jag vill skapa konst med ord och meningar, lätta på mitt eget känslotryck och bidra till att få ut viktiga berättelser.
Foto: Creatriss

RSS Latest updates

RSS iconPosts

Categories

RSS iconSkrivande i vardagen
RSS iconUtgivning
RSS iconFörlag och förläggare
RSS iconMarknadsföring
RSS iconPublicering
RSS iconRecensioner och media
RSS iconRefuseringar

Author

RSS iconMalin Roca Ahlgren